| หน้าหลัก | ภาษาจีนเบื้ื่องต้น  | บันเทิง  |  ท่องเที่ยว  | แนะนำที่เรียน  |    
 
 
  ภาษาจีนเบื้องต้น
  การออกเสียง
  อ่านประโยค
  รากศัพท์
  สุภาษิตจีน
  ตัวเลข
  ทดสอบ
  บันเทิง
  เพลงจีน
  หนังจีน
  วิทยุจีน
ไซอิ๋ว

“ไซอิ๋ว”เป็นเทพนิยายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งของจีน นำเรื่องพระถังซัมจั๋ง พระอาจารย์ทางพุทธศาสนา ผู้มีชื่อเสียงของจีนเมื่อศตวรรษที่ 7 ท่านเดินทางไกลเพื่ออัญ เชิญพระไตรปิฎกมาจากชมพูทวีป(ประเทศอินเดีย) มาเป็นเค้าเรื่อง สมมุติเรื่องราว ความยากลำบากและอุปสรรคต่าง ๆ นานาที่พระถังซัมจั๋ง และบริวารทั้งสามได้พบใน ระหว่างเดินทางไกลไปอัญเชิญพระไตรปิฏก เห้งเจีย (หรือซุนหงอคง)พระเอกใน“ไซอิ๋ว” เป็นพญาวานรที่มีความเก่งกาจสามารถ ไม่กลัวอำนาจและต่อสู้กับความชั่วร้ายอย่างไม่ย่อท้อ อู๋เฉิงเอิน ผู้ประพันธ์เรื่อง “ไซอิ๋ว”เป็นคนมณฑลเจียงซู เขามีความสามารถหลายด้าน เช่นการวาดภาพ อักษรศิลป์ การแต่งเพลงและประพันธ์เนื้อเพลง การเล่นหมากรุก อีกทั้ง ชอบสะสมผลงานด้านศิลปะ เช่นภาพเขียนและผลงานด้านอักษรศิลป์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง เมื่อยังเยาว์วัย อู๋เฉิงเอินก็ได้รับความชื่นชมยกย่องจากคนในหมู่บ้านเดียวกันเนื่องจาก ความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของเขา แต่เขาก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในการสอบจอ
หงวนเลยแม้สักครั้งเดียว ทำให้เขามีชีวิตยากจนและลำบากยิ่งประสบการณ์ชีวิตทำให้เขา
รับรู้ถึงความเหลวแหลกเน่าเฟะของระบบเจ้าขุนมูลนายของสังคมศักดินาและความแล้ง
น้ำใจของสังคมสมัยนั้น จิตใจเขาจึงแฝงความเคืองแค้นและการต่อสู้มาตั้งแต่วัยหนุ่ม
เขาได้แสดงความไม่พอใจในบทกวีบทหนึ่งว่า การที่ผู้ปกครองแผ่นดินใช้คนไม่เป็น ปล่อย
ให้คนไร้ศีลธรรมกุมอำนาจบ้านเมือง เป็นมูลเหตุทำให้สังคมไม่มีความยุติธรรม และมีแต่
ความชั่วร้าย อู๋เฉิงเอินปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยน สภาพสังคมเช่นนี้ แต่ไม่มีโอกาส
ที่จะไค้แสดงความสามารถ จึงได้แต่ทอดถอนใจอย่างเดียว เขาเน้นความไม่พอใจ ความ

info@Chinesenihao.com    9